Informační portál o světě bezpilotních prostředků

Tisková konference ministerstva dopravy ČR k novým pravidlům evropské legislativy pro drony

Nová pravidla provozování dronů, která vstupují v platnost poslední den roku byla tématem dnešní (1. 12. 2020) tiskové konference na letišti Točná. Promluvil místopředseda vlády a ministr Karel Havlíček, generální ředitel Řízení letového provozu ČR Jan Klas a ředitel Úřadu pro civilní letectví David Jágr.

 

Přinášíme doslovné znění projevů ministra a obou ředitelů především proto, že jde o osoby, které měly na vznik české verze evropské legislativy pro drony největší vliv, jejich slova tedy jde brát jako oficiální stanovisko a současně vyjádření filosofie, smyslu a směřování nových opatření.

Mluvená řeč ovšem má svá úskalí, proto na závěr tohoto textu zveřejňujeme také oficiální tiskovou zprávu ministerstva dopravy k dnešní tiskové konferenci, která shrnuje její hlavní myšlenky.

Projevy i tisková zpráva obsahují jen nejzákladnější body nové legislativy, a tak všechny dohady kolem ní, trvající už dlouhou řadu měsíců, ještě nekončí. Proto se postupně budeme této problematice věnovat podrobněji.

 

 Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy Karel Havlíček

Dámy a pánové,

drony hýbou světem a budou nepochybně hýbat i naší zemí, protože se z toho stává element logistiky, dopravy osob, zboží a to vyžaduje i legislativní opatření ve smyslu určitých pravidel. 31. prosince začínají v Evropě platit nová pravidla. Jsme přesvědčeni, že to je dobrý krok, protože se sjednocují pravidla, takže v každé zemi budou platit regule zcela stejné.

Používání dronu se bude dělit na tři kategorie. Je to kategorie otevřená, specifická a kategorie pro takzvané registrované drony. Když to hodně zjednoduším, tak nás nemusí nijak trápit registrace dronů do 250 gramů za předpokladu, že tam není kamera. Pokud tam kamera je, tak už spadá do režimu certifikace, tedy přesněji registrace. Samozřejmě pokud jsou ty drony větší a využití náročnější ve smyslu přepravy osob, zboží nebo složitější kamerové systémy... třeba v dopravě je začínáme využívat (a já věřím, že to bude čím dál častěji) při opravě mostů... představme si, když potřebujeme identifikovat nějaké vady... měl jsem například možnost nedávno v Plzni navštívit krásné městské centrum pro drony, tak mi tam ukazovali, jak pomocí dronů identifikují různé trhliny na mostech, nemusí stavět lešení, je to velmi rychlé a efektivní.

Takže to jsou ty základní změny. Já jsem rád, že celý ten režim už je v kabátu 21. století, to znamená, že dochází k on line školení a že celá ta komunikace je založená na elektronické bázi.

Klíčovou roli v tom samozřejmě sehrává Úřad pro civilní letectví, který bude za českou stranu autoritou, která bude registrovat... u které se bude registrovat.

Zajímavé číslo, které jsem se dověděl, když jsem se bavil s panem Jágrem, šéfem této instituce: očekává se, že tady bude až 50 000 registrovaných uživatelů. Je to zásadní číslo, které svědčí, že to není už jen otázka okrajová, že je to jednoznačně trend, na který se musí reagovat.

Takže vám děkuji a předávám slovo odborníkům.

 

Ředitel Úřadu pro civilní letectví David Jágr

Stojíme na rahu revoluce, kdy náš úřad má okolo 50 000 klientů, od Silvestra jich budeme mít dvakrát tolik, proto jsme museli zvolit jinou metodu, to znamená - jak řekl pan ministr - on line registraci a on line školení. My vlastně vstupujeme do 21. století, kdy správní řízení bude prováděno on line v reálném čase. Uvidíme, jaké výhody nám to přinese. My jsme samozřejmě podnikli všechno pro to (a v tuhle chvíli bych chtěl poděkovat všem našim partnerům: ministerstvu dopravy, Policii ČR, dopravní fakultě ČVUT, Řízení letového provozu, což je náš hlavní partner, Svazu modelářů ČR a v neposlední řadě Alianci UAV) kteří nám pomáhali hledat cestu k tomu, abychom těch 50 000 lidí zvládli v krátkém čase dostat do našeho systému.

Jinými slovy: 4. 12. spouštíme systém k hrubému testování, jdeme na tenký led, věřím, že reputaci ministerstvu dopravy nezkazíme a od 15. 12. předpokládáme tvrdý provoz, tak aby k 31. 12. (což je klíčové datum, kdy platí nařízení EU) měli uživatelé možnost se řádně registrovat.

V kostce ten systém bude vypadat takto: během pár minut absolvuji test, během pár minut provedu registraci ať jsem pilot nebo provozovatel toho systému.

Protože víme, že je tu velká část modelářů, modeláři jsou naši fanoušci, jsou to lidé z letectví, na rozdíl od většiny těch ostatních, kteří přijdou mimo letectví... dostáváme se do situace, kdy celý svět přijímá do vzdušného prostoru uživatele, kteří nejsou vychováni v těchto prostorách na letišti od 14 nebo od 16 let... proto modeláři mají jakousi výjimku, výhodu, že jsou registrováni...registrují své uživatele sami dopředu.

Přináší to zejména to, že všichni uživatelé v EU mají stejná pravidla. Umožní nám to, abychom se dostali k vizi, kterou zmínil pan ministr, kdy jednou budeme přepravovat náklady a třeba i lidi, samozřejmě v rámci certifikované kategorii dronů.

Máme trochu obavy, jak budou uživatelé přistupovat k využívání vzdušného prostoru, proto je tu kampaň Řízení letového provozu Létejme zodpovědně. Základní pravidla jsou: 120 metrů výškového dostupu (mimo letiště, jejich ochranná pásma a samozřejmě z hlediska viditelnosti - to platí pro kategorii open. Kategorie specific a certified mají jiná pravidla a ta se budou v průběhu příštího roku upřesňovat

 

Generální ředitel Řízení letového provozu ČR Jan Klas

Slyšeli jste mnoho informací, zahltili jsme vás fakty, já bych to rád zjednodušil. Řízení letového provozu, které je stále garantem bezpečného létání v České republice, rozběhlo kampaň Létejte zodpovědně. Je to na podporu všech nových pravidel, je to systém, který vám dodá všechny potřebné informace, jak cestou aplikace, kde je to uděláno skutečně tak, že pokud tu aplikaci spustíte, tak máte přesně informace toho daného prostoru, informace, které jsou skutečně garantovány na stejné úrovni jako pro velké letecké uživatele, je to systém, který je integován do naší letové informační služby. A samozřejmě vedle toho web na kterém máte všechny užitečné informace, které souvisejí s registrací a se všemi dalšími pravidly, které je nutné dodržovat.

Velice mě těší, že se to snažíme budovat jako interaktivní systém, že se nám hlásí uživatelé různých specifických služeb, vzájemně se propojujeme, není to tak, že by se vytvářelo konkurenční prostředí, naopak chceme mít systém, kde je maximum informací k dispozici všem uživatelům.

A samozřejmě není to čistý altruismus, protože čím víc informací o vás cestou e-registrace nebo potom e-identifikace dostaneme, tím bezpečnější a robusnější celý ten systém může být. Takže, prosím, využívejte všechny tyto prostředky.

Ještě krátce: pan ministr zmínil přepravu osob a nákladů, ono to zní jako sci-fi, nicméně ty technologie už dnes existují. Obrovská výzva je, aby to bylo bezpečné a integrovatelné do létání. Tam je ještě dlouhá cesta, jmenuje se to U-space služby, která se kóduje po celé Evropě.

Teď se blížíme k milníku roku 2021, což jsou základní služby, z velké části je to právě o té e-registraci a e-identifikaci. Na to navazují věci jako geo-awareness nebo geo-fancing, což jsou vlastně možnosti jak zablokovat určité prostory pro řádně registrované uživatele, tak aby nemohli ani vzlétnout do nějakého fyzického prostoru, který je chráněn z důvodů bezpečnosti na zemi nebo ve vzduchu.

Pak se posouváme k milníku roku 2025, k pokročilejším službám. Tam už se dá předpokládat, že v některých státech Evropy - a my máme v České republice ambice být jedni z prvních - přeprava nákladů a posouvá se to k přepravě osob. U-space model pak samozřejmě je mnohem robusnější, budeme systém centrální registrace dat všech uživatelů U-space providerů. Těch může být více, my chceme být jedni z nich, kteří budou poskytovat služby především pro státní uživatele.

Pro informaci: finální integrace s těmi pokročilými službami se předpokládá v roce 2030 a v tom už je přepravování osob a nejpokročilejší služby.

 

zapsal: Jan A. Novák

 

Oficiální tisková zpráva

Nová pravidla pro bezpečnější používání dronů: Kategorie podle způsobu užití a registrace od konce roku

Od 31. 12. 2020 začínají v ČR i celé Evropské unii platit nová pravidla pro provozování dronů. Budou platit pro nově prodané, i dříve nakoupené stroje. Pravidla se vztahují také na letecké modely a zahrnují všechny letadla bez pilota. Nově se drony klasifikují do tří kategorií a je nutná registrace provozovatele na webu Úřadu civilního letectví, kde provozovatel obdrží registrační číslo a jím označí všechny své drony. Nová pravidla odpovídají na dění v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

"Nový systém se zavádí především kvůli zvýšení bezpečnosti i zpřehlednění provozu a důležité je, že platí pro všechny členské státy EU stejně. Registraci a školení zpřístupňujeme provozovatelům online a pokračujeme tak dalším krokem v postupné digitalizaci agend Ministerstva dopravy," říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Nová pravidla v oblasti dronů se budou týkat řádově desítek tisíc pilotů či provozovatelů i samotných dronů a leteckých modelů. Mezi největší změny patří registrace a rozdělení provozu dronů do tří kategorií - otevřená, specifická a certifikovaná. Liší se mírou regulace a požadavků na provozovatele/piloty dronů. Registrace bude zpřístupněna na webu Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) v pátek 4. 12. v 12.00. Bude se v nějaké míře týkat většiny u nás provozovaných strojů, mimo těch, které váží méně než 250 g a nemají kameru či hraček pro děti do 14 let.

Provoz dronů se dle nových pravidel řadí do následujících kategorií:

Otevřená - Základní kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků, např. na hmotnost dronu, způsob letu nebo proškolení pilotů.

Specifická - Střední kategorie provozu umožní, po posouzení Úřadem pro civilní letectví (ÚCL), provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie.

Certifikovaná - Nejpřísněji regulovaná, kategorie je zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna.

Více informací o jednotlivých kategoriích naleznete v souhrnné zprávě na webu ÚCL.

Pro další informace doporučujeme sledovat web Létejte zodpovědně, kde Řízení letového provozu ČR poskytuje užitečné informace k bezpečnému používání dronů.

 

Kontakt:

František Jemelka, Ministerstvo dopravy, tiskový mluvčí, 606 068 729

Vítězslav Hezký, Úřad pro civilní letectví, tiskový mluvčí, 724 611 145

Richard Klíma, Řízení letového provozu ČR, tiskový mluvčí, 724 172 186

Filip Hlušička, tiskové oddělení

Naposledy změněnočtvrtek, 03 prosinec 2020 19:42
Jan A. Novák

Publicista a fotograf, který se od dětství snaží fotit to, co většina běžných lidí nemůže vidět. Drony ho tedy nemohly minout.

Internetová stránka: www.novakoviny.eu
Pro psaní komentářů se přihlašte

Populární příspěvky

Předpisy pro létání s drony v ČR

29-02-2016 Hits:175740 Legislativa Vítek Novák - avatar Vítek Novák

Jaké jsou předpisy pro létání s drony v ČR? V tomto článku si rozebereme nejen samotné pře... Read more

AisView - pomocník každého pilota dronu

05-08-2016 Hits:63033 Začínáme Vítek Novák - avatar Vítek Novák

Létáte s dronem a nejste si přesně jisti, kde smíte a kde ne? V takovém případě bychom rád... Read more

Z historie dronů: 1. Neprávem zapomenutý…

23-06-2016 Hits:58289 Vojenské drony Jan A. Novák - avatar Jan A. Novák

Historie dronů je starší, než se na první pohled zdá. Jejich kořeny sahají i na naše území... Read more

Seriál: Začínáme s drony: 3. Základy říz…

16-04-2016 Hits:29784 Začínáme Jan A. Novák - avatar Jan A. Novák

Pokud dron umí ještě něco víc než stoupat, klesat a zatáčet, výrobce se nezapomene pochlub... Read more